Privacy verklaring
Wij vinden we het belangrijk dat er verantwoord met persoonsgegevens wordt omgegaan. We verwerken persoonsgegevens alleen zoals is toegestaan binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring leggen wij je graag uit hoe wij dat doen.

Over ons
Supereters is een initiatief van Dio Agency, gevestigd aan Stationsplein 45 in Rotterdam, Dio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 

Contactgegevens:
Dio Agency
Stationsplein 45 d2.118
3013 AK Rotterdam
(010) 307 2462
info@dio.agency

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de Supereters app en/of omdat u deze aan ons heeft verstrekt in (een van de) vragenlijst(en) behorend bij het onderzoek. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voornaam (ouder en kind)
• E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenDio Agency verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om de gegevens die we in de Supereters app verzamelen te analyseren en op basis hiervan onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het project.
• Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om u op de hoogte te brengen van bevindingen die relevant zijn voor de gezondheid van u en/of van uw kind.
• U te informeren over de voortgang van het project, waaronder het toesturen van de vragenlijsten, herinneringen voor de vragenlijsten en mededelingen over de app.

Hoe lang we uw (persoons)gegevens bewaren
Al uw gegevens worden anoniem en beveiligd opgeslagen. Dio bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor alle gegevens die wij tijdens het onderzoek verzamelen.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken
Dio gebruikt voor de Supereters app wel functionele cookies voor het onthouden van logingegevens en voortgang binnen de applicatie. Ook gebruiken wij Google Analytics om de volgende gegevens te verzamelen: uw naam, naam kind, e-mailadres en het gebruik van de applicatie (hoe vaak de applicatie wordt gebruikt en voor hoelang). Wij kunnen deze informatie koppelen aan de informatie die wij vanuit de vragenlijsten van u ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dio agency, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de app, heeft inzage in uw naam, de naam van uw kind en uw gebruik van de app. Dio verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw medeweten, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen enkel in het kader van onderzoek gebruikt worden en indien de onderzoeksgegevens beschikbaar worden gesteld voor anderen (in het kader van Open Science) zal dit op anonieme wijze gebeuren (zonder weergave van persoonsgegevens).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als gebruiker heb jij het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Dio Agency van jou verwerkt dan kun je ons mailen of bellen naar info@supereters.nl /  010 307 2462. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Neem dan contact met ons op met bovenstaand emailadres of telefoonnummer.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uiteraard nemen wij de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij hanteren dan ook de aangeraden beveilingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Dit doen wij onder andere door gebruik te maken van een SSL verbinding en adequate beveiliging van onze computersystemen.  Mocht het ondanks onze inspanningen toch gebeuren dat er persoonsgegevens zijn bemachtigd, of als we vermoeden dat de kans daarop groot is geweest, dan laten we het alle betrokkenen zo snel mogelijk weten. Mocht je zelf nog vragen hierover hebben, mail dan gerust naar: info@dio.agency.

Terug naar home